Apr 20, 2018

Sedam talismana

 Prema iransko-arapskoj tradiciji talismani se dijele na četiri elementa i sedam planeta. Svaka planeta ima svoje određene specifikacije i značenja te proceduru izrade:

Saturn: ova planeta se naziva i Kraljevska planeta. Sat Saturna je nesretan, element - zemlja, spol - muški. Tinta koja se koristi pri pisanju talismana je crne boje.

Jupiter: sat ove planete je sretan, u njemu se rade svi poslovi koji su u vezi sa vodom, prave se talismani za pomirenje braće i spajanje razdvojenih. Element koji se pripisuje Jupiteru je vatra, muškog je spola. Tinta za sve njegove talismane je ulje od lipe.

Mars: u satu ove planete izbjegavaju se raditi važni poslovi, jer je nesretan, i u njemu se izrađuju talismani kojima je osnovni cilj nasilje, izazivanje neprijateljstva, razdvajanje partnera, etc. Element Marsa je vatra, ženskog je spola. Tinta za talisman se pravi od đumbira.

Sunce: sat ove planete je sretan i služi za pridobijanje ljubavi, zanatske poslove, naročito za poslove sa zlatom. Element je vatra, muškog je spola. Tinta za sunčev talisman se pravi od ruže. Neki autoriteti (alim) tvrde da je Sunce ženskog spola i da je vladar svijeta. To nam Allah nagovještava u molitvi „Vešemsi vedudaha“.

Venera: sat ove planete je sretan i pogodan za ljubav i sklapanje brakova, sklapanje prijateteljstva, poljoprivredne radove i ostale korisne radnje i poslove. Njen element je zemlja, ženskog je spola. Tinta za pisanje talismana se pravi od mušusa.

Merkur: ova planeta u toku dana je vruća i muškog je roda dok je noću hladna i ženskog je spola. Sva četiri elementa prirode su prisutna, zbog toga je Merkur prilagodljiv, ovisno od okolnosti.

Mjesec: u satu ove planete mogu se raditi sve vrste poslova. Želje u nekom od sati Mjeseca se lako ostvaruju. Posebno su povoljni za one koji tragaju za naukom i ribare. Mjesec je sretna i hladna planeta. Njegov element je voda i ženskog je spola. Mjesečeve magije se zapisuju sa tintom od bijelog karanfila. Ovisno od stanice (menzila) u kojoj se nalazi može biti pogodan za bijelu ili crnu talismansku magiju.